מודיעין עסקי

מודיעין מבצעי

  • האתגרים העסקיים והאחרים הקיימים כיום בעולם, מדגישים את חיוניות הליווי המקצועי הצמוד אשר מותאם באופן אישי לכל לקוח ולקוח.
  • בתחומינו מצויים בעלי מקצוע רבים ומיומנים, אך מעטים מהם בקיאים בהרכבת הפאזל היעיל והמהיר ביותר שמחבר בין צורכי הלקוח האמיתיים לבין בחירתם הנכונה והייחודית של דרכי הפעולה והתאמתם התקציבית לכל לקוח.
  • ראוי להדגיש כי גם לקוחות שמנהלים מערכות גדולות ומהווים מובילי דרך בתחומם, אינם יודעים לעיתים כיצד לקבוע את מרכיבי הפעילות שבאמצעותם יגיעו לתוצאה המבוקשת.
  • לצורך זה יצרו מנהלי מטרה שיטה ייחודית אשר מלווה את הלקוח החל משלב הייעוץ וזיהוי הבעיה, דרך הבנת צורכיו והתאמה לתקציבו, וכלה בבחירת כוח האדם המתאים ביותר לביצוע הפעולה ובניתוח מודיעיני של החומר הגולמי עד להשגתם המלאה של היעדים.

 

ראוי להדגיש כי באמצעות שיטת זו יוצרת מטרה "מיסוך" מלא על זהותו, על יעדיו ועל כוונותיו של הלקוח, וכך למעשה הוא כלל לא ידוע לאנשי המקצוע ולגורמים אחרים העוסקים בפרויקט.

אם כן, ניתן בהחלט לקבוע כי מטרה משמשת כידו הארוכה וכעינו הפקוחה של הלקוח.

האגף כולל בתוכו את השלבים הבאים:
01
הבנת צורכי הלקוח

סדרת מפגשים עם הלקוח (או מי מטעמו) לשם הבנת צורכי הפרויקט, קבלת חומרי לימוד, ניתוחם וקביעת יעדים מדויקת.

02
גיבוש תוכניות ביצוע ותקצובן

הצגת תוכנית עבודה ותוכנית תקציבית ללקוח, בהתאם לשלבי הפרויקט ולשם קבלת אישורו להמשך הפעילות.

03
בחירת כוח האדם לפרויקט

בחירתו המדויקת של כוח אדם מיומן ומקצועי המתאים לפעילות ספציפית זו בארץ היעד.

04
עדכון שוטף

במהלך הפעילות שומרים צביקה מנולוביץ וצוותי מטרה על קשר רצוף עם הלקוחות ומעדכנים אותם על המתקדם בדרכם להשגת היעדים שנקבעו.

05
שלבים מוגדרים מראש

הפעילות בפרויקט נעשית בשלבים שהוגדרו מראש . בסיום כל שלב תיערך ישיבת תאום אל מול הלקוח בו יוצגו בפניו ממצאי הביניים כפי שהועלו במהלך הפעילות , יוגדרו יעדים חדשים ודרכי פעולה נדרשים .

המעבר אל כל שלב בפרויקט יעשה באישור הלקוח בלבד.

06
פיקוח וביקורת

במהלך כל שלבי הפרויקט יבוצע פיקוח צמוד על כלל הגורמים המקצועיים המקומיים שנבחרו, כולל הימצאותם של מנהלי מטרה בארצות היעד והשתתפותם המבצעית על פי הצורך.

כאן המקום לציין כי גורמים מקצועיים אלה הנם בעלי רישיון מקומי ורישיון בין-לאומי לעסוק בתחום החקירות, ובנוסף הם משמשים "עדים-מומחים" בבתי משפט בין-לאומיים.

 

החומר הגולמי שנאסף בפעילויות המבצעיות, אם באמצעות טכנולוגיות מודיעיניות חדישות ואם באמצעות מקורות אדם ("יומינט"), מפוענח ומטופל על ידי בוגרי קהיליית המודיעין הישראלי, שעיקר מומחיותם הנו ניתוח ועיבוד מידע, וכן הכוונתו ושילובו בפאזל בהתאם למטרות הפרויקט.